TƏŞKİLATİ STRUKTUR

TƏŞKİLATİ STRUKTUR
Holdinqin təşkilati strukturu investisiyaların növləri ilə birgə formalaşır. Nəticə etibarilə, təşkilati struktur aşağıdakı investisiya xüsusiyyətlətini əhatə edir:


TƏŞKİLATİ STRUKTUR