MÜRACİƏT FORMASI

Tələb olunanlar:
• Dəyərləndirmə mərhələsinə başlanmaq üçün təqdim olunan Layihənin qısa Xülasəsi 3 səhifədən çox olmamalıdır.

Məsləhət görülən format:
• İdarəetmə və sahibkarlar da daxil olmaqla şirkət haqqında məlumat.
• Bazar fürsətləri
• Məhsul /Xidmət/ Texnologiya
• Son 3 ilin maliyyə göstəriciləri

MÜRACİƏT FORMASI