SƏRMAYƏ MEYARLARI

Bizim SƏRMAYƏ MEYARLARImıza uyğun olaraq layihə olmalıdır:

İqtisadi sektorlar Bütün sektorlar (neft və qaz xaric)
Zəruri mənfəət İRR 20%-dən çox
Sərmayə üfüqü 5 il
Coğrafi hədəf Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
Tranzaksiya hüdudu 500k- 2 mln AZN
Pay 40%-ə qədər
Təqib etmə Hands on
Sərmayə növü Kapital yatırımı
Yerləşdirmə (Asset allocation) LBO, Growth Capital, Mezzanine Capital, Venture Capital