Kapital Bank

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank Azərbaycan Əmanət Bankının varisi kimi 140 ildən çox, uğurla fəaliyyət göstərir. Hazırda Kapital Bank Azərbaycanda ən böyük xidmət şəbəkəsinə malik maliyyə qurumudur. Geniş çeşiddə bank xidmətləri göstərən Kapital Bank 3 milyondan çox fiziki və 22 mindən artıq hüquqi şəxslərə xidmət göstərir.

Kapital Bank aşağıdakı beynəlxalq reytinqlərə malikdir:

Moodys İnvestors Service:

  • Xarici valyutada olan depozitlərin uzunmüddətli reytinqi - “Ba3”
  • Manatla qısamüddətli reytinq - "NP"
  • Maliyyə dəstəyi reytinqi - “E+”

Standard & Poor's:

  • Uzunmüddətli kredit reytinqi - “BB-/B”
  • Qısamüddətli kredit reytinqi - “BB-/B”
  • Reytinq proqnozu - “sabit”
Ətraflı məlumat üçün baxın