QRUP STRATEGİYASI VƏ PRİORİTETLƏR

* Portfel üzrə kapitalın səmərəliliyinin təmin edilməsi və gücləndirilməsi;
* Gəlir və xərclərin sinerjisinə daha sistemli nəzarət;
* Əsas imkanların (Risk, İT və İR) və idarəetmənin gücləndirilməsi;
* Pərakəndə Bankçılıq sahəsində davamlı sistemi inkişaf etdirmək və gəliri artırmaq;
* Korporativ (Wholesale) Bank sektorunda gəlirliliyi artırmaq;
* Sığorta sahəsində LR azaldılması və bazar payının qorunması;
* Həyat sığortasında keyfiyyət artımına nəzarətin davam etdirilməsi;
* Türkiyə və Gürcüstanda güclü qurumların yaradılması (bankçılıq sahəsində).