STRATEJİ PRİORİTETLƏR

Ümumi Prioritetlər

  • Portfel üzrə kapitalın səmərəliliyinin təmin edilməsi və gücləndirilməsi.
  • Gəlir və xərclərin sinerjisinə daha sistemli nəzarət.
  • Əsas imkanların (Risk, İT və İR) və idarəetmənin gücləndirilməsi.

Strateji Aktivlər

  • Pərakəndə Bankçılıq sahəsində davamlı sistemi inkişaf etdirmək və gəliri artırmaq
  • Korporativ (Wholesale) Bank sektorunda gəlirliliyi artırmaq
  • Sığorta sahəsində LR azaldılması və bazar payının qorunması
  • Həyat sığortasında keyfiyyət artımına nəzarətin davam etdirilməsi
  • Türkiyə və Gürcüstanda güclü qurumlar yaratmaq (bankçılıq sahəsində)