ŞİRKETİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU

Sosyal sorumluluklu işletmenin toplum çıkarlarını önde tutmasına ve devamlı yaşam için verimlilik ilkelerine uyması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. İşte bu nedenle sosyal sorumluluk her zaman "PAŞA Holding" in pozitif sosyal ve ekolojik faaliyetlerinin merkezinde durmakta. Holding her zaman farklı sosyal projeleri ve eylemleri desteklemekte ve böylece toplum çıkarlarını savunmaya çaba göstermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk aracılığıyla toplum karşısında kendi etik davranış yükümlülüklerimizi anlamakta ve Azerbaycan ekonomisinin gelişmesine destek olmaya çalışmaktayız.

KSM Konsepsiyası