İÇ DENETİM

"PAŞA Holding" in Denetim ve İzleme Bölümü Şirketin diğer tüm işletme süreçlerinin integral kısmıdır.

Şirket yönetimi uluslararası ve yerel iş ortamında büyük önem taşımaya devam etmektedir. Denetim ve İzleme Şubesinin rolünün önemi ciddi şekilde hızla artmakta ve kapsamı büyümektedir. Şube tüm yükümlülüklerini anlamanın yanısıra onları derinden araştırmakta, tamamen kapsamakta ve etkili sonucun elde edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirmektedir. Denetim ve İzleme Şubesinin faaliyeti iş ortamı ve ileri dünya deneyimi ile direkt ilişkilidir.

Denetim ve İzleme Şubesi "PAŞA Holding" in faaliyetini ilerleten ve değerlerini öne çeken bağımsız, adaletli teminat hizmetini ve profesyonel danışmanlık hizmetlerini sunmakta. Şubenin amacı sistematik, düzenli yaklaşıma dayalı risk işletmesinin etkililiğini, yönetimini ve yönetim süreçlerinin en başarılı uluslararası deneyimlere uygun olmasını sağlayarak stratejik hedeflerine ulaşmasında "PAŞA Holding"e yardımcı olmaktır.

Denetim ve İzleme Şubesinin temel fonksiyonları şunlar:

* Risk yönetiminin, işletmenin ve yönetim sistemlerinin faaliyetinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve "PAŞA Holding"in hedeflerinin ve amaçlarının yerine getirilmesi için kaliteli değerlendirmenin uygulanması;
* Risk yönetimi faktörlerini ve iç yönetim alanında yetersizlikleri değerlendirmek ve "PAŞA Holding"in etkili ve önemli performansını temin etmek için gerekli tavsiyelerin verilmesi;
* Bilişim Teknolojileri fonksiyonları, bilgi güvenliği ve bu alanlarla ilgili diğer risk tehlikelerinin değerlendirilmesi;
* Norma ve taleplere uygunluğun değerlendirilmesi;
* Diğer iç ve dış kaynaklarla işbirliyi.

Denetim ve İzleme Şubesinin rolü bir takım işlem ve uygunluğun denetim koşulları, iş üzerinde iç kontrol sistemi aracılığıyla kendini göstermekte. Tüm denetim, toplu bakış ve danışmanlık faaliyeti Azerbaycan Cumhuriyeti yasaması, İç Murakıplar Enstitüsünün, COSO hükümlerinin ve diğer ilgili dış ve iç kurallar gereğince gerçekleştirilmekte.