KURUMSAL YAPISI

KURUMSAL YAPISI
Holdingin kurumsal yapısı yatırım türleri ile beraber biçimlenmekte ve sonuç itibarile şirket şu yatırım niteliklerini kapsamaktadır :


KURUMSAL YAPISI