RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi süreci "PAŞA Holding"in tüm iş alanlarının önemli bir kısmıdır. PAŞA Şirketler grubunun stratejik amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için tüm riskler önceden değerlendirilir.

İleri risk işletmesi (RM) "PAŞA Holding"in ve onun Stratejik Aktiflerinin devamli gelişimini sağlamak amacıyla yaratılmıştır. Risk İşletmesi Grup içinde risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlemesini sağlıyor. Etkili ve hızlı şekilde risklerin yönetimi dolayısıyla karar alma sürecinin gelişmesine destek vermektedir.

Risk isteğinin tam şekilde araştırılması etkili risk işletmesi programının en önemli kısmını kapsamakta ve direk holdingin genel risk yönetimi felsefesi ve stratejik amaçları ile ilişkilidir.

Şöyle ki, "PAŞA Holding" şu durumlara yer vermiyor:

1. Normatif taleplere uygunsuzluk;
2. İç Yönetim kurallarının her hangi birinde uygunsuzluk;
3. Stratejiden sapma durumları.

“PAŞA Holding” Grup içinde her kes tarafından anlaşılabilir risk kültürünün tesis edilmesine çalışmakta, ve böylece devamlı iletişim mekanizmaları insanlara riskleri algılamalarına ve kendi yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri için becerilerini ilerletmelerine yardımcı olmaktadır.