ÖZEL SERMAYELER

Şirketin gelişim perspektiflerini kısıtlayan ve onların rekabete dayanıksız olması sebebinden alternatif finans metotlarının kısıt olması nedeniyle oluşmaktadır. Özel sermayeler alternatif yöntemlerden biridir. MDI`ın amacı tam da gelişme aşamasında bulunan ve sermaye aramasında olan şirketler ve onların devamlı, kaliteli ve saydam faaliyetlerine destek olmak ön planda durmaktadır.