DEĞER OLUŞTURAN FAKTÖRLER

YÖNETİM VE İŞLEMLER FİNANSMAN
Kurumsal Yönetim Optimal Sermaye Yapısı
Stratejik Gelişim Tekrar Kredi Yapılandırma
Performans Yönetimi Kredi Konsolidasyonu
Finans ve Muhasebe