GRUP STRATEJİSİ VE ÖNCELİKLERİ

* Portföy üzere sermaye verimliliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi;
* Gelir ve giderlerin etkileşiminin daha sistemli kontrolü;
* Temel imkanların (Risk, Bilişim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları) ve yönetimin güçlendirilmesi;
* Perakende Bankacılık alanında devamlı sistemi geliştirmek ve karı arttırmak;
* Toptan (Wholesale) Bankacılık sektöründe karlılığı arttırmak;
* Sigorta alanında LR azaltılması ve piyasa payının korunması;
* Hayat sigortasında kalite yükseltilmesinin kontrolünün devam ettirilmesi;
* Türkiye ve Gürcistan`da güçlü kurumların kurulması (bankacılık alanında).