STRATEJİK ÖNCELİKLER

Genel Öncelikler

  • Portföy üzere sermaye verimliliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi.
  • Gelir ve gider etkileşiminin daha sistematik kontrolü.
  • Temel imkanların (Risk, Bilişim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları) ve yönetimin güçlendirilmesi.

Stratejik Aktifler

  • Perakende Bankacılık alanında devamlı sistemi ilerletmek ve geliri yükseltmek
  • Toptan (Wholesale) Bankacılık sektöründe karlılığı yükseltmek
  • Sigorta alanında LR azaltılması ve piyasa payının korunması
  • Hayat sigortasında kalitenin yükseltilmesine kontrolün devam ettirilmesi
  • Türkiye ve Gürcistan`da güçlü kurumlar oluşturmak (bankacılık alanında)